Hem

Förbättra ledarskapet! Tänk längre!

Ledarskap

är komplext välstrukturerat system att organisera resurser i syfte och mål. Ledarskapets mer subtila, men kanske mest kraftfulla resurs är organisationens kultur. Dess implicita värderingar verkar ofta i det fördolda och är svåra att förändra utan klar medveten ledning. Det krävs öppet sinne för kognitiv analys av även små problem för att finna orsaken till stora och små förbättringsområden. Därför är uppmaningen "Tänk längre!" viktig ur två aspekter. Dels i betydelsen längre än i det mest uppenbara nuläget, dels i betydelsen längre i konsekvenser för helheten över tid och rum. Du är välkommen att anlita vårt ifrågasättande av det som din organisation redan vet men är ändå omedveten om.
Skicka ett mejl till och berätta om dina drömmar och beskymmer. Vi finns för att hjälpa dig att utveckla och utvecklas i en föränderlig värld.

Sänd e-post till 
Copyright © 1997, 2000 och 2016 Tanken A & O Aktiebolag
Senaste uppdateringen: 2016-06-13 21:01